VÅR NÆRHET OG KVALITET

DIN TRYGGHET

Les Mer

Kontakt oss

Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste

Strandveien 30, Postboks 305

8904 Brønnøysund

Sør- Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA tilbyr arbeidsmiljøkurs.

Målgruppe er Ledere, mellomledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Temaer er:

 • HMS lovgivning, AML- rettigheter og plikter
 • Roller i HMS arbeid
 • Internkontroll, risikovurdering, vernerunde og kjemi/helsefare
 • Inneklima og støy
 • Ergonomi
 • Psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø, etikk
 • Sykefravær og IA- avtalen
 • AKAN- arbeid

Tidspunkt kurs 2018 er:

16.03, 21.03 og 22.03 på BRYGGA Helsehus

Høres dette spennende og nyttig ut ta kontakt på tlf.: 75 00 93 60 / E- post: post@shbht.no

Pris for medlemmer er kr. 6.000,- og ikke medlemmer  kr. 7.000,-  lunch inkludert.

Bindende påmelding innen 13.03.18


Vi har inngått samarbeide med Godt Arbeidsmiljø AS, og har gleden av å tilby kurs i Bedriftskultur

FOLKESKIKK OG USKIKK PÅ JOBBEN

Et kurs i ansvarlig kommunikasjon

Hvordan etablere en god bedriftskultur og forebygge konflikter på arbeidsplassen?

Skal dere investere i ett kurs for å bedre arbeidsmiljøet?

Da er dette kurset som virker!

Kursets mål er å bygge en kultur som hemmer konflikter gjennom bevisstgjøring på den enkeltes ansvar i kommunikasjon og samhandling med andre.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere uenighet uten at det skapes konflikter.

Kurset skal utvikle en kultur der sladder og baksnakking er uakseptabel oppførsel.

Eget ansvar går som en rød tråd gjennom kurset.

Kursholdere er Elin Skjellnes og Are Marthinsen som har mange års erfaring fra arbeid med psykososialt arbeidsmiljø. De har holdt dette kurset rundt 300 ganger med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og med god effekt på virksomhetenes arbeidsmiljø.

Sted er i våre lokaler i Strandveien 30.

Dato er 12.01.18

Klokken 09:00- 15:00

Påmelding: epost til eddy@shbht.no

Priser:

1 Person kr. 1.850,-

Fra 3 personer kr. 1.500,-

Ved avdelinger eller hele bedrifter; ta kontakt.


Sør- Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA tilbyr arbeidsmiljøkurs. Målgruppe er Ledere, mellomledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Temaer er:

 • HMS lovgivning, AML- rettigheter og plikter
 • Roller i HMS arbeid
 • Internkontroll, risikovurdering, vernerunde og kjemi/helsefare
 • Inneklima og støy
 • Ergonomi
 •  Psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø, etikk
 •  Sykefravær og IA- avtalen
 •  AKAN- arbeidet

Tidspunkt kurs 2018 er:

 1. Kvartal (feb/mars) på BRYGGA Helsehus

Høres dette spennende og nyttig ut ta kontakt på tlf.: 75 00 93 60 / E- post: post@shbht.no

Pris for medlemmer er kr. 6.000,- og ikke medlemmer  kr. 7.000,-  alt inkludert.

Bindende påmelding innen 10.04.17.


Fysikalsk behandling hos Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste

Vi i Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA har gleden av å kunne tilby alle medlemsbedrifter fysikalsk behandling. Vårt ønske er at tilbudet bidrar til at våre medlemmer holder seg i jobb, eller kommer raskere tilbake ved sykemelding. Det er ikke behov for henvisning fra lege for å komme i gang med behandling. Fysioterapeuten gjør en vurdering av den enkeltes helsetilstand, og planlegger behandling ut fra dette. Vurderingen er inkludert for alle våre medlemmer.

Hos oss er det ikke venteliste for å komme i behandling. Dette er gunstig både for arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsgiver får opprettholdt sin produksjon, unngår sykemeldinger og arbeidstaker blir bedre rustet til sitt arbeide.

Som ett introduksjonstilbud tilbys alle våre medlemmer en pris på kr. 300,- pr konsultasjon. Dette tilbudet varer fra nå og frem til og med 30.04.17

*Vi gjør oppmerksom på at dette er utenom refusjonsordning*

Ta kontakt med Synne Mari Skjelsvik på:

synne@shbht.no eller 91903475

Sør- Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA tilbyr arbeidsmiljøkurs. Målgruppe er Ledere, mellomledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Temaer er:

 • HMS lovgivning, AML- rettigheter og plikter
 • Roller i HMS arbeid
 • Internkontroll, risikovurdering, vernerunde og kjemi/helsefare
 • Inneklima og støy
 • Ergonomi
 •  Psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø, etikk
 •  Sykefravær og IA- avtalen
 •  AKAN- arbeidet

Tidspunkt kurs 2017 er:

19.og 20. og 26. April på BRYGGA Helsehus

Høres dette spennende og nyttig ut ta kontakt på tlf.: 75 00 93 60 / E- post: post@shbht.no

Pris for medlemmer er kr. 6.000,- og ikke medlemmer  kr. 7.000,-  alt inkludert.

Bindende påmelding innen 10.04.17.


Fysikalsk behandling hos Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste

Vi i Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA har gleden av å kunne tilby alle medlemsbedrifter fysikalsk behandling. Vårt ønske er at tilbudet bidrar til at våre medlemmer holder seg i jobb, eller kommer raskere tilbake ved sykemelding. Det er ikke behov for henvisning fra lege for å komme i gang med behandling. Fysioterapeuten gjør en vurdering av den enkeltes helsetilstand, og planlegger behandling ut fra dette. Vurderingen er inkludert for alle våre medlemmer.

Hos oss er det ikke venteliste for å komme i behandling. Dette er gunstig både for arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsgiver får opprettholdt sin produksjon, unngår sykemeldinger og arbeidstaker blir bedre rustet til sitt arbeide.

Som ett introduksjonstilbud tilbys alle våre medlemmer en pris på kr. 300,- pr konsultasjon. Dette tilbudet varer fra nå og frem til og med 30.04.17

*Vi gjør oppmerksom på at dette er utenom refusjonsordning*

Ta kontakt med Synne Mari Skjelsvik på:

synne@shbht.no eller 91903475

Vi vil hjelpe deg og din bedrift til:

 • Bedre helse gjennom et godt arbeidsmiljø

 • Forebygging av helseskader som skyldes risikofaktorer i arbeidet

 • Helsefremmende tiltak