Tjenester

Internkontroll

Internkontroll

Internkontrollforskriften er en lov som skal overholdes på lik linje med andre lover. Rent praktisk er det en beskrivelse på hvordan man kan jobbe for å leve opp til AML.
HMS-revisjon er en vurdering av det systematiske HMS-arbeidet og et bidrag til forbedringer av arbeidsmiljøet og bør gjennomføres en gang pr. år.

Annen:

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er arbeidsplassens interne arbeid for å sikre arbeidstakernes helse og trivsel, samt produksjon og lønnsomhet. Et godt og systematisk HMS-arbeid vil forebygge skader og sykefravær, sikre orden og oversikt, samt forhindre svinn. God HMS er god økonomi for bedriften.
Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS.
Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste kan blant annet tilby:
• Rådgivning og oversikt i forhold til arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
• Rådgivning om oppbygging av et systematisk HMS-system
• Rådgivning om hvordan arbeide systematisk med HMS
• Bistå i vernerunder
• Bistå med risikovurderinger
• Bistå med kartlegginger av arbeidsmiljøet
• Arbeidshelse-faglig rådgiver i AMU (Arbeidsmiljøutvalg) og i andre aktuelle fora
• HMS-kurs for ledere
• Grunnkurs i arbeidsmiljø
• Rådgivning i utarbeidelse av HMS- dokumentasjon
• Risikovurderinger/Vernerunde
• AMU og AKAN- utvalg
• Helseovervåkning
• Forebyggende HMS-arbeid/ undervisning
• Etablering av rutiner
• Personalhåndbok

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

BOOK AN APPOINTMENT