Tjenester

Kurs

Kurs

KURS:

HMS-kurs for ledere

 • Arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
 • Kursets innhold: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner, inkluderende arbeidsliv.

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud, tillitsvalgte og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg.

 • Arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4 pålegger arbeidsgiver og sørge for at verneombud og AMU medlemmer får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.
 • Kursets innhold: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet.

Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner, kommunikasjon og samarbeid. Inkluderende arbeidsliv.

Førstehjelpskurs

Kurset holdes av instruktører med helsefaglig utdanning innen akuttmedisin og undervisning.

 • Målet med kurset er å motivere hver enkelt deltaker til å bidra når en hendelse inntreffer. For å få til dette legger vi vekt på enkelhet, trygghet og praktisk trening!
 • Vi tilbyr også rene hjertestarterkurs, og et kombinasjonskurs (førstehjelp og hjertestarterkurs).
 • I tillegg leverer vi alt av førstehjelpsutstyr og hjertestartere med tilbehør. Vi kan også komme ut i bedrifter og hjelpe til med montering av utstyr og skilting.

Kurs i arbeidsmiljøutvikling i bedriften

Din bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften med program for arbeidsmiljøutvikling basert på løsningsfokusert tilnærming (LØFT).
Løsningsfokusert tilnærming viser en alternativ innfallsvinkel til utfordringer i arbeidslivet. I stedet for å undersøke problemet, rettes blikket mot løsningene. I stedet for å kartlegge hva man gjør galt, ser man nærmere på det som gjøres riktig. I stedet for å analysere årsakene til problemene, brukes tiden på å beskrive den fremtiden man ønsker seg – og hva man da gjør.
Hovedfokus er på hvordan bedriften ønsker å ha det i arbeidsmiljøet framover. Vi fokuserer også på hva som gjøres av kloke grep i arbeidsmiljøet pr. i dag slik at disse kan forsterkes.

Gjennomføringen kan være som følger:

 1. Gruppesamtaler. Gruppene deles inn basert på de forskjellige funksjonsområdene i bedriften.
 2. Din bedriftshelsetjeneste er prosessveiledere i de forskjellige gruppene.
 3. Det blir utpekt en leder for hver gruppe. Lederen har primæransvar for at resultatene etter gruppesamtaler blir skrevet ned i en handlingsplan.
 4. Resultatene sammenfattes i en handlingsplan som overleveres oppdragsgiver.

Alle ansatte i avdelingen aktiviseres, og er med på å prioritere tiltak som avdelingen skal jobbe videre med i etterkant. Leder for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene.

Kurs i rus – og spilleavhengighet

• Deltakerne skal lære hva AKAN er og hvordan denne problematikken virker inn på arbeidsmiljøet.
• Et helhetlig AKAN-arbeid innebærer at arbeidstakere med rusmiddelproblemer gis en skikkelig og saklig håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet kan opprettholdes.
• Et helhetlig AKAN-arbeid innebærer også at det legges vekt på forebygging gjennom tydelig regelverk, konsekvent praksis, informasjon og holdningsskapende arbeid. Arbeidet med rusmiddelspørsmål i en bedrift bør være en naturlig del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Kurs i fraværsoppfølging

• Deltakerne skal få kunnskap om Arbeidsmiljølovens intensjoner i forhold til sykefravær og kunne gjøre bruk av loven som redskap og oppslagsverk.
• Fraværsarbeidet skal være en del av bedriftens systematiske HMS arbeid. HMS arbeidet skal drives som et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og begge parter skal ha et felles mål som det er ønskelig å nå – redusere kostnader for bedriften gjennom større trivsel og sikkerhet for alle ansatte.
• Deltakerne skal få kunnskap om hvordan en på best mulig måte kan ta opp en vanskelig sak og hvordan en kan finne overkommelige samarbeidsformer.

Røykesluttkurs

Din bedriftshelsetjeneste arrangerer røykesluttkurs for sine kunder med oppstart etter avtale.
Kurset henvender seg til alle ansatte som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Utgangspunktet for dette røykesluttopplegget er å se på røyking som en atferd som er lært og gjentatt så mange ganger at den har blitt automatisert. Ved å lære seg å mestre og å kontrollere røykevanen kan man endre den og lære seg til å slutte

Legen tilbyr:

• Attester (Offshoresertifisering, sjømannsattest og førerkortattest)
• Arbeidsmedisinsk rådgiving
• Arbeidsrelaterte plager og sykdommer

FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

• Kartlegging av sykefravær
• Forebygging av årsaker til arbeidsrelatert fravær
• Holdningskampanjer
• Deltakelse i dialogmøter
• Kontakt mellom, leder og arbeidstaker

RUS OG AVHENGIGHET

• Utarbeidelse av AKAN kontrakt
• Råd ved mistanke
• Rådgivning ved behandling
• Prøvetaking
• Oppfølging
• Samtaleterapi

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Vi skreddersyr et tilbud til din bedrift. Ta kontakt for et uforpliktende møte.

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

BOOK AN APPOINTMENT